Packrooster Shipping

Packrooster Shipping & Connecting shipping carriers to your Shopify store

Packrooster Shipping & Connecting shipping carriers to your Shopify store

Connecting shipping methods from Shopify to Packrooster Shipping

With Packrooster Shipping, you are able to connect the shipping methods created to Shopify, so that when you are processing orders with Packrooster Shipping the order automatically gets the connected shipping method.

At first, choose which shipping method from Shopify you want to connect to Packrooster Shipping

Shopify shipping method

Then proceed to Packrooster Shipping and select Settings → Shopify shipping methods

Packrooster Shipping, Shopify Shipping Methods

Fill the required fields as so:
”Shopify shipping method” : The desired shipping method from Shopify
”Shipping carrier” : The carrier of whose shipping method you want to connect
"Shipping Method" : The shipping method
Press ”+ Add”

 Packrooster Shipping - Checkout

Packrooster Shipping - Order view

 

The shipping method is now connected! From now on, whenever the Shopify shipping method is selected at your stores checkout, it automatically connects to the shipping method connected to Packrooster while you are processing the order with the app. Before you fulfill the order you can of course change the shipping method if that is necessary.

Pro tip: You can use the asterisk sign (*) to truncate the shipping methods name from wanted spot. This can be utilized in situations where the shipping method is given extra identifiers in your Shopify store and you want to connect them to the same shipping method in Packrooster. For example:

Name of shipping method 1: Shipping|Shipping1|extraInfo|EN:543235
Name of shipping method 2: Shipping|Shipping2|anotherExtraInfo|US:354042

To the ”Shopify shipping method” section in Packrooster Shipping you can write ” Shipping|* ”. Then the app connects the shipping method of the carrier to all orders of which's shipping method starts with the text ” Shipping| ”

Packrooster Shipping is a Shopify App developed by Approosters. With Packrooster Shipping you can connect different shipping carriers and shipping methods to your Shopify store. Our friendly customer service is here to help you with everything regarding our applications at support@approosters.com


Shopify toimitustapojen yhdistäminen

Voit yhdistää Shopifyhin luodut toimitustavat toimimaan Packroosterissa niin, että tilauskäsittelyssä Packrooster tunnistaa automaattisesti oikean toimitustavan.

Valitse ensin, minkä toimitustavan haluat yhdistää Packroosteriin.

Shopify shipping method

Mene sen jälkeen Packroosteriin ja valitse Asetukset → Shopifyn toimitustavat

Packrooster Shipping, Shopify Shipping Methods

Aseta ”Toimitustapa Shopifyssa” -kenttään haluttu toimitustapa. Valitse ”Toimittaja” -kenttään kuljetusyhtiö, jonka toimitustapaan haluat Shopifyn toimitustavan yhdistää. Valitse lopuksi vielä haluttu Toimitustapa, sekä valitse ”+ Lisää”

Packrooster Shipping - Checkout

Packrooster Shipping - Order view

Toimitustapa on nyt yhdistetty! Tästä eteenpäin, kun verkkokauppasi kassalla valitaan Shopifyhin asetettu toimitustapa, Packrooster yhdistää tilaukselle kytketyn toimittajan toimitustavan automaattisesti. Tilauskäsittelyvaiheessa tätä toimitustapaa voi tietenkin vielä tarvittaessa muuttaa.

Lisävinkkinä: Voit käyttää asteriskia (*-merkki) katkaisemaan toimitustavan nimen halutusta kohdasta. Tätä voi hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, joissa toimitustapaan generoidaan verkkokaupassa lisätunnisteita ja haluat yhdistää niihin saman toimitustavan. Esimerkiksi:

Toimitustavan 1 nimi: toimitus|toimitustapa1|lisatieto|FI:5454364

Toimitustavan 2 nimi: toimitus|toimitustapa2|toinenlisatieto|FI:423535


Toimitustapa Shopifyssa -kenttään kirjoitetaan tällöin ”toimitus|*”. Silloin Packrooster yhdistää kuljetusyhtiön toimitustavan kaikkiin tilauksiin, joiden toimitustavan nimi alkaa tekstillä ” toimitus| ”

Packrooster Shipping on Approosters Oy:n kehittämä Shopify App, jolla integroit kuljetusyhtiöiden toimitustavat ja tilauskäsittelyn osaksi Shopify -verkkokauppaasi. Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa sovelluksiimme liittyvissä asioissa support@approosters.com!